2014-08-28...2014-09-17, Divnomorskoe, Gelendzhik - khizhiy