2011-01-27, Medvezhyi Ozera by Vladimir Fufaev (3D RL) - khizhiy