2016-08-19, Children went to cinema in Solnechnogorsk - khizhiy