2014-06-25, Rainy VDNH with Olya and Yura - khizhiy