2009-06-15, Olya in Solnechnogorsk (3D Stereo, cross-eye view) - khizhiy