2009-02-06, Oxana and Nadezhda Shablikova selebrate the diploma - khizhiy