2015-05-05, For the Memorial of Zhemchuzhnikov in Lebedyan - khizhiy