2010-04-17, Severnye Sozvezdiya Festival Closing - khizhiy